Danh mục phụ kiện cho đầu thu truyền hình số mặt đất GBS-HD – đầu thu DVB T2 đầu tiên tại Việt Nam cho phép xem 2 kênh khác nhau trên cùng 1 đầu thu.

Show all 5 Result

Show all 5 Result

Top